Razem budujemy szkołę dla każdego

WSPÓŁDZIAŁANIE DLA EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ

Wykorzystanie modelowych rozwiązań oraz zaproszenie rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawców do opracowywania narzędzi wspomagających włączania. Takie działania mają na celu gwarancję budowania narzędzi włączania spersonalizowanych, funkcjonalnych i możliwych do zastosowania w różnych systemach edukacyjnych

PROMOWANIE AKCEPTACJI RÓŻNORODNOŚCI W SZKOLE I KLASIE

Wspieranie kadry edukacyjnej w zmniejszaniu stereotypów oraz zwiekszaniu kompetencji i pewności siebie w promowaniu integracji wśród uczniów w szkołach ogólnodostępnych.

ROZWIJANIE I WZMACNIANIE EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ POPRZEZ ANIMACJĘ I MULTIMEDIA

Wykorzystanie umiejętności tworzenia animowanych filmików animowanych w celu włączania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w społeczności edukacyjnej.

Partnerzy