Capacity Building

Zapraszamy do udziału w programie Capacity Building w ramach projektu I_AM!

Celem programu Capacity Building jest wsparcie kadry edukacyjnej w uzyskaniu kompetencji w zakresie promowania włączenia uczniów ze SPE  w swoim miejscu pracy.

Podczas zajęć, za pomocą interaktywnego asychronicznego e-learningu, nauczane będą następujące tematy:

  1. Edukacja włączająca – podstawowe informacje
  2. Potrzeby rozwojowe dzieci ze SPE
  3. Obserwacja jako metoda zbierania informacji o specjalnych potrzebach uczniów
  4. Umiejętności pracy w zróżnicowanej grupie
  5. Inteligencja emocjonalna i umiejętności komunikacyjne nauczycieli i uczniów

 

Aby się zalogować, kliknij przycisk poniżej.