A Látszom: „Animáció és Multimédia használata az inkluzív oktatásért”, angolul I_AM projekt célja a sajátos nevelési igényű (SNI-s) és fogyatékossággal élő gyermekek inkluzív oktatásának támogatása egy innovatív, személyközpontú, interdiszciplináris és művészetalapú megközelítés révén, amely Görögországban, Cipruson, Magyarországon és Lengyelországban valósul meg..

A projekt multimédiás eszközöket, különösen animációt használ egy olyan vegyes oktatási módszertannal dolgozó programban, melynek célja a kapacitások növelése és hogy az SNI-s tanulók számára egy befogadóbb környezetet teremtsen a többségi iskolákban.

Az iskolai közösségekkel együttműködve a projekt előmozdítja majd, hogy a társadalmi befogadás közös értékeit minél többen megismerjék. Emellett azt is elősegíti, hogy az SNI-s gyermekek jogai az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés mentén megvalósuljanak. Emellett a projekt küzd a sztereotípiák és az előítéletek ellen.

PROJEKT SZÁMA: 621502-EPP-1-2020-1-
EL-EPPKA3-IPI-SOC-IN
A PROJEKT IDŐTARTAMA: December 2020 – November
2022
PROGRAM: Erasmus+
3. FŐ TEVÉKENYSÉG: A szakpolitikai reform támogatása
TEVÉKENYSÉG TÍPUSA: Általános oktatás és képzés

“Ebből a célból a projekt összeköti majd az inkluzív oktatási megközelítéseket és technikákat, az érzelmi intelligencia és a multimédiás eszközök használatával, a többségi iskolák falai között.”​

Célcsoportok

Az oktatásban dolgozó szakemberek csoportja

Gyermekek és fiatalok SNI-vel és anélkül (9-14 évesek)

Helyi iskolai közösségek

Fő tevékenységek

Az SNI-s gyermekek inkluzív oktatásával kapcsolatos jelenlegi helyzet feltérképezése, valamint mind az oktatásban dolgozó szakemberek, mind a SNI-s személyek igényeinek felmérése.

Hatékony és testreszabott eszközök kifejlesztése a kutatási eredmények és a szakmákon átívelő munkacsoport meglátásai alapján. Ezek az eszközök támogatják az oktatásban dolgozó szakembereket abban, hogy az inkluzív oktatási megközelítéseket alkalmazhassák és a legjobb gyakorlatok technikáit bevezethessék az osztályteremben.

Az oktatásban dolgozó szakemberek kapacitásainak a növelése egy vegyes oktatási módszertannal dolgozó programban, amely támogatja őket abban, hogy előmozdítsák és népszerűsítsék az inklúziót a többségi iskolák diákjai között. Az oktatásban dolgozó szakemberek készségei a következő területek fejlődnek a projekt során: érzelmi intelligencia, inkluzív oktatási technikák, vezetői készségek és az osztálytermen belül alkalmazható menedzsment készségek, valamint az alapvető animáció készítési készségek.

Videó animációs iskolai verseny a gyermekek, a fiatalok és közösségeik bevonására az inkluzív oktatás népszerűsítésére. A nyertes pályaműveket az Animasyros Nemzetközi Animációs Fesztiválon mutatják be.

Várt eredmények

A korszerű módszertani megközelítések és eszközök hatékony alkalmazásának gyakoriságának növelése, amelyek támogatják az inkluzív oktatást.

Az oktatási szakemberek tudatosságának növelése, tudásuk valamint kompetenciájuk fejlesztése annak érdekében, hogy az osztályterem egy sokszínű és befogadó hely legyen.

Figyelemfelhívás az oktatási szakemberek körében az inkluzív oktatási megközelítések kapcsán, és annak támogatása, hogy ebben nagyobb szerepet vállaljanak.

Hatékonyan és hatásosan népszerűsíteni az SNI-s gyermekek és fiatalok inkluzív oktatásának fontosságát a többségi iskolákban a politikai döntéshozók és a szakpolitikusok között, a lokális, a hazai és az európai szintéren.