Ο κύκλος σεμιναρίων για την συμπεριληπτική εκπαίδευση του προγράμματος I_AM ήρθε στο τέλος του. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία πραγματοποιήθηκαν σε τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες-Ελλάδα, Κύπρος, Ουγγαρία, Πολωνία- ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία και κατάφεραν να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν πλήθος συμμετεχόντων.

Στα online αλλά και δια ζώσης σεμινάρια με τη χρήση διεπιστημονικών αλλά και διαδραστικών μεθόδων συμμετείχαν 150 επαγγελματίες στην Ελλάδα, 40 στην Κύπρο, 54 στην Πολωνία και 32 στην Ουγγαρία.

Οι εκπαιδεύσεις χωρίστηκαν σε 5 εκπαιδευτικές ενότητες με τις ακόλουθες θεματικές:

Ενότητα 1: “Εισαγωγή στις μορφές ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, στις βασικές έννοιες και αρχές της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα”

Ενότητα 2: “Αναπτυξιακές Ανάγκες των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρίες: Η θεωρία των σταδίων ψυχοκοινωνικής εξέλιξης του E. Η. Erikson

Ενότητα 3: “Η παρατήρηση ως μέθοδος για συλλογή πληροφοριών των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών στην τάξη”

Ενότητα 4: “Συναισθηματική νοημοσύνη και δεξιότητες επικοινωνίας εκπαιδευτικών και μαθητών”

Ενότητα 5: “Δεξιότητες επικοινωνίας στην εργασία με ομάδες με ποικιλόμορφα χαρακτηριστικά” 

Η Κύπρος κατάφερε να πραγματοποιήσει 3 online webinars, τα οποία είχαν διάρκεια από 4 ώρες και παρουσίαζαν τις 5 ενότητες του προγράμματος.

Η Ελλάδα, λόγω του μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων, πραγματοποίησε 2 εκπαιδευτικούς κύκλους, οι οποίοι αποτελούνταν από 3 online εκπαιδεύσεις και διήρκεσαν 12 ώρες

Η Πολωνία, οργάνωσε ένα face to face (δια ζώσης) workshop, μέσα από το οποίο οι συμμετέχοντες απέκτησαν βασικές γνώσεις για την συμπεριληπτική εκπαίδευση και διδάχτηκαν ποιες είναι οι βασικές δεξιότητες διδασκαλίας/εργασίας μιας ομάδας με άτομα SEND.

Η Ουγγαρία πραγματοποίησε 2 online Webinars, τα οποία επίσης πλαισίωναν τις 5 εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος και διαρκούσαν 4 και 8 ώρες αντίστοιχα.

Επιπρόσθετα, το I_AM πρόγραμμα σε συνεργασία με το Αnimasyros πραγματοποιήσαν 5 online εργαστήρια σε Ελλάδα -Κύπρο- Ουγγαρία και Πολωνία με στόχο την εκμάθηση τεχνικών animation ως εργαλεία διδασκαλίας.

 Τα webinars συγκέντρωσαν μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων-173 στο σύνολο – και είχαν συνολική διάρκεια 4 ώρες το καθένα.

 Στα πλαίσια του σεμιναρίου, οι ενδιαφερόμενοι δημιούργησαν τις δικές του ιστορίες-animation για την συμπεριληπτική εκπαίδευση, μετατρέποντας  την θεωρία που διδάχθηκαν στα webinars της χώρας τους και  στα webinars του animasyros σε ένα διαδραστικό υλικό εκμάθησης, το οποίο μπορούν να ενσωματώσουν μελλοντικά στην διδασκαλεία τους.

 

«Στόχος του, που επετεύχθη στο ακέραιο ήταν η υποστήριξη της εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες χωρίς αποκλεισμούς, μέσω μιας καινοτόμου προσωποκεντρικής, διεπιστημονικής και καλλιτεχνικής προσέγγισης, που υλοποιείται στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ουγγαρία και την Πολωνία» είναι μια από τις πολλές ευχαριστήριες επιστολές  που λαμβάνουμε καθημερινά από τους συμμετέχοντες του προγράμματος και μας κάνει να πιστεύουμε ότι ένας ακόμη εκπαιδευτικός κύκλος έβγαλε εις πέρας την αποστολή του.

 

√ Σε όλους τους εκπαιδευτές που κατάφεραν να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν με πολύ κόπο, όρεξη και χαμόγελο.

√ Στους διοργανωτές   του προγράμματος που έκαναν εφικτό το έργο αυτό: το Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (ΙΜΕΓΕΕ), το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κυπρου, το ίδρυμα Hand in Hand και το Πανεπιστήμιο The Maria Grzegorzewska, την PLATFORMΑ-Urban Culture Co, την CMT Prooptiki.

√ Άλλα και όλους εσάς που συμμετείχατε και στηρίξατε το πρόγραμμά μας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ