Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Καλωσορίσατε στο πρόγραμμα επιμόρφωσης του έργου I_AM!

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η υποστήριξη του εκπαιδευτικού προσωπικού, ώστε να αποκτήσει την ικανότητα να προωθεί την έννοια της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης (inclusive education) των μαθητών με ε.ε.α ή/και αναπηρία στον χώρο εργασίας τους.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, θα διδαχθούν οι ακόλουθες θεματικές, μέσω διαδικτυακών επιμορφωτικών εργαστηρίων και ενός ασύγχρονου e-learning:

  1. Βασικές αρχές της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης
  2. Αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών με ε.ε.α ή/και αναπηρία
  3. Η παρατήρηση ως μέσο συλλογής πληροφοριών για τις εξειδικευμένες ανάγκες των μαθητών
  4. Διεπιστημονική συνεργασία
  5. Συναισθηματική νοημοσύνη και επικοινωνιακές δεξιότητες εκπαιδευτικών και μαθητών

Για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-learning), χρησιμοποιείστε τους κωδικούς που σας εστάλησαν από την ομάδα του προγράμματος.

ΚΥΠΡΟΣ: Το πρόγραμμα των διαδικτυακών επιμορφωτικών εργαστηρίων της Κύπρου, καθώς και οι αναλυτικές οδηγίες συμμετοχής βρίσκονται εδώ.

ΕΛΛΑΔΑ: Το πρόγραμμα των διαδικτυακών επιμορφωτικών εργαστηρίων της Ελλάδας, καθώς και οι αναλυτικές οδηγίες συμμετοχής βρίσκονται εδώ.

ΕΛΛΑΔΑ Β’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: Το πρόγραμμα των διαδικτυακών επιμορφωτικών εργαστηρίων της Ελλάδας, καθώς και οι αναλυτικές οδηγίες συμμετοχής βρίσκονται εδώ.