Επικοινωνία

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κάθε είδους επικοινωνία θα πρέπει να είναι στην αγγλική γλώσσα.

Ευχαριστώ!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

+30 210 72 98 192

EMAIL

info@inclusiveeducation.eu