Μαζί ζωντανεύουμε ένα σχολείο για όλους

ΣΥΝΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΜΑΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ

Συμμετοχή role models, γονέων παιδιών με αναπηρία ή/και ε.ε.α. και εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη εξατομικευμένων εργαλείων, λειτουργικών και προσαρμόσιμων σε διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

Υποστήριξη εκπαιδευτών για την αμφισβήτηση των δικών τους πιθανών στερεοτύπων και την καλλιέργεια ικανότητας και σιγουριάς για την προώθηση της ένταξης μεταξύ των μαθητών στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΟΎΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

Πολλαπλασιασμός της προσέγγισης του έργου I_AM στις τάξεις, με τη μετατροπή της γνώσης και των δεξιοτήτων που θα έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής του έργου, για τη δημιουργία βίντεο κινουμένων σχεδίων, τα οποία θα αποτελούν ισχυρά εργαλεία για την ένταξη των παιδιών και των νέων με αναπηρία ή/και ε.ε.α..

Εταιρικό Σχήμα